Tôi đã cảm nhận được giá trị bảo hiểm nhân thọ từ Manulife | Manulife Vietnam

0
4Bước qua cơn bạo bệnh, giờ đây mỗi lần nghĩ lại, chị Mỹ Dung thấy việc mình đã sớm tham gia bảo hiểm nhân thọ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Cảm kích Manulife từ những trải nghiệm của bản thân, chị luôn động viên các con tham gia bảo hiểm, chủ động bảo vệ tương lai cho gia đình.

Nguồn:https://ptasonline.org/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here